achtergr

Wat is Shiatsu?

Shiatsu betekent letterlijk vinger (Shi) druk (atsu). Het is echter een reeks van technieken ontwikkeld ter ondersteuning en ter bevordering van de gezondheid.Shiatsu is een Japanse therapeutische toepassing die zijn oorsprong vindt in het naburige China. Acupunctuur is inmiddels wel bekend, maar minder bekend is de klassieke aanvulling TUI NA ofwel duw(tui) greep(na). Tui Na bestaat uit een geheel van technieken die wij in het westen terugvinden in de osteopatie, chiropractie, fysiotherapie en sportmassage.
Zoals met zo veel zaken bewerkten de Japanners het Tui Na, waarin ook acupressuur en TCG (traditionele Chinese geneeskunde) werd toegepast. Zo is Shiatsu ontstaan.

Wat doet Shiatsu?

Het doel van Shiatsu is om door middel van de reeks technieken waaronder vinger(hand)druk op acupunctuurpunten en meridianen, massage, stretchtechnieken en moxa het lichaam weer in balans te krijgen en/of te houden.Met name de inwerking op de energiebanen (meridianen) die met behulp van Shiatsu bereikt wordt zorgt ervoor dat de Chi (energie) in de meridianen wordt bevorderd of afgeremd en dit verlicht lichamelijke klachten en herstelt lichaam en geest.

Traditionele Chinese Geneeskunde

Traditionele Chinese Geneeskunde is een verzameling van verschillende behandelingsmethoden, theorieën en principes die door de eeuwen heen op een dusdanige manier verfijnd en geïntegreerd zijn dat ze een geheel vormen onder de noemer Traditionele Chinese Geneeskunde. Onder de verschillende behandelingsvormen hebben we al eerder genoemd, acupunctuur en het Tui Na. De TCG bestaat echter nog uit een groot aantal meer of minder bekende behandelingsvormen waaronder de voedingsleer en de kruidengeneeskunde.
Al deze vormen beroepen zich op meerdere theorieën zoals de Yin-Yang theorie, de Vijf elementen theorie, het principe Chi (energie) en het meridiaan-stelsel met de acupunctuurpunten.

De Yin en Yang theorie

De Yin en Yang theorie is voor de meeste mensen bekend als de afbeelding waar het Yin zaadje in het Yang gedeelte zit en andersom. Deze theorie bestaat al sinds 800 v.Chr. (Op schrift Het boek der veranderingen I Tjing) en houdt in dat de twee tegengestelden, Yin en Yang, in verschillende verhoudingen overal in aanwezig zijn. Dat wil echter niet zeggen dat deze toestand niet onveranderbaar is. Iets dat bijvoorbeeld Yin is (water) kan in Yang (stoom) veranderen. Dit is de basisgedachte. Alles wat bestaat resulteert uit een evenwicht van de krachten Yin en Yang en deze wisselwerking brengt levensenergie (Chi) voort die ten grondslag ligt van alles wat bestaat. Het is een uitgebreide theorie die heel nuttig is bij het beoordelen van een mens of dier, waarbij mensen of dieren die uit balans zijn geraakt, weer terug in balans gebracht kunnen worden.

Lees verder…

yin-en-yang
herman-bernard-behandelt-paard-4
herman-bernard-behandelt-paard-5